Blakus mūsu pedagogu, līdzstrādnieku un vecāku darbam, ir neskaitāmas organizācijas un personas, kuras ikdiena palīdz mūsu ideju realizēšanā. Viņi visi pavisam īpašā veidā ir devuši un dod savu ieguldījumu, par ko mēs esam ļoti pateicīgi.

Atbalstītāji

* No 2004.gada oktobra līdz 2005.gada jūlijam biedrība realizēja PHARE Sadarbības veidošanas projektu grantu programmā „Pilsoniskas sabiedrības attīstība un stiprināšana”, kurš ietvēra pieredzes apmaiņas braucienu uz integratīvu bērnu dārzu un sociālās palīdzības centru Vācijā, Reihenbahā (http://www.lebenshilfe-reichenbach.de/). Projekta vispārējais mērķis bija iegūt pieredzi un labas prakses paraugu integratīvas Montessori bērnu mājas izveidei un vadīšanai, un šī sadarbība turpinās vēl šodien.

SIF_logo_krasains_pamata_CMYK

* 2007.gadā biedrība īstenoja Eiropas Sociālā fonda projektu ” Sociālās integrācijas veicināšana jauniešiem ar invaliditāti un zemām pamatprasmēm – pasākumu kopums “Uzdrošinies!”

ESF* 2008.gadā biedrība realizēja projektu “Integratīva bērnu izglītības un attīstības centra ” Montessori bērnu māja” izveide Rīgā”.

Darbību atbalstīja Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta ietvaros, un Latvijas valsts ar Sabiedrības integrācijas fonda starpniecību.

 

Projekta konkrētie mērķi un aktivitātes bija saistītas ar centra darbības reģistrēšanu, pirmsskolas, interešu izglītības integratīvo grupu izveidi bērniem vecumā no 0-12 gadiem, izglītības programmu izstrādi, centra darbībai nepieciešamās dokumentācijas un uzskaites un novērojumu sistēmas izveidi, Montessori atveseļojošās pedagoģijas materiāla iegādi.

 

eea_financial_mechanism_logonorwegian_financial_mechanism_logo

* 2010.gada oktobrim līdz 2011.gada septembrim biedrība īstenoja projektu „Izglītības nozarē iesaistīto NVO administratīvās kapacitātes stiprināšana”. 93% no Projekta finansēja Eiropas Savienība ar Eiropas sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrēja Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

 

Partnerība un pedagoģiskais atbalsts

* Mūsu ikdienas partneris pedagoģiskā darbā, materiālu izstrādē un apmācību, simpoziju organizēšanā – Inovatīvas izglītības fonds.

* Mūsu biedrībai un personālam ir pieejama regulāra apmācība, hospitācijas un jaunākie Montessori mācību materiāli, kurus piedāvā Berlīnes Montessori tālākizglītības institūts sadarbībā ar vadošajiem pedagogiem no ASV, Austrijas, Šveices un Vācijas – berlmont.de

berlmont

* Ikdienas materiāli tehnisko bāzi mums palīdz atjaunot Montessori materiālu ražotājs un izplatītājs: nienhuis.com

nienhuis

 

 

 

 

18. jūlijs , 2013 plkst. 13:44