Mūsu pirmsskolas izveidotājs ir biedrība “Montessori bērnu māja”, kas dibināta 2003.gada decembrī ar mērķi popularizēt Montessori pedagoģiju Latvijā, kā arī mazināt bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām sociālo atstumtību.

Biedrība pastāv par veselo bērnu un bērnu ar  īpašām vajadzībām kopā dzīvošanu un mācīšanos, tādēļ biedrības mērķis ir izveidot izglītības iestādes, kuras strādā pēc Montessori pedagoģijas pamatprincipiem. Tas nozīmē, ka katram bērnam tiek dota iespēja izaugsmei, atbilstoši viņa vajadzībām, interesēm un talantiem.

Biedrības izveidotajām mācību iestādēm ir mērķis vadīt bērnus un jauniešus uz patstāvīgu domāšanu un rīcību, sagatavojot dzīvei atbildīgas personības un vadīt bērnus uz veiksmīgu skolas absolvēšanu.

 

Sabiedriskā labuma organizācija

Biedrība “Montessori bērnu māja” ir reģistrēta sabiedriskā  labuma statusa organizāciju reģistrā no 2004.gada.

Ja Jūs kā uzņēmums vēlaties atbalstīt mūsu darbību, Jums ir tiesības saņemt ienākuma nodokļa atlaidi – juridiskām personām ienākuma nodokli samazina par 85% no ziedotās summas, taču kopējā atlaide nedrīkst pārsniegt 20% no nodokļa kopējās summas.

18. jūlijs , 2013 plkst. 13:23