“Montessori bērnu māja” ir nevalstiska organizācija, kura dibinājusi pirmsskolas izglītības iestādi un sākumskolu. Abas iestādes ir  Izglītības un zinātnes  ministrijā reģistrētas izglītības iestādes, kas realizē licencētu pirmsskolas un sākumskolas izglītības programmu un ikdienā realizē M.Montessori pedagoģisko koncepciju. Sākumskola akreditēta 2016.gada pavasarī.

Mēs esam iekārtojuši noteiktā kārtībā strukturētu mājīgu vidi, kurā bērni paši brīvi var iegūt pieredzi un emocionāli bagātīgus iespaidus par lielo pasauli, kurā viņiem viss ir jauns.

16. augusts , 2013 plkst. 8:40