Rīgas Montessori sākumskolas sagatavotā vide ietver ne tikai telpas un materiālus, mums svarīgs ir radošs un sadarbības spējīgs skolotāju kolektīvs, kuriem ir pieredze pedagoģiskā darbā un kuriem ir atbilstoša izglītība. Mūsu skolotāji ir kvalificēti Montesori skolotāji, lai mēs optimāli varētu īstenot Montesori pedagoģijas metodiku un spētu izmantot mācību procesā Montesori didaktisko materiālu. Skolotāji savu izglītību ieguvuši un turpina papildināt gan Latvijā, gan ārvalstīs.

Mūsu skolotāji realizē holistisku izglītības modeli un ir pārliecināti, ka mācīšana un mācīšanās var notikt vidē, kur labizjūtu bauda gan skolotājs, gan skolēns. Taču visvairāk mēs lepojamies ar to, ka mūsu skolotāji visi sadarbojas un plāno mācību procesu un skolas ikdienu kopā, kas dod iespēju bērniem apgūt mācību saturu starpdisciplināri.

17. marts , 2022 plkst. 14:10