Mūsu ikdiena paiet ne tikai skolas telpās, mēs mācāmies arī ārā svaigā gaisā, muzejā, pilsētvidē un laukos, kur mācību saturu varam apgūt vēl pilnvērtīgāk un saistošāk.

Bērni  skolā ierodas no pl. 8:00 līdz pl.8:50 un šo laiku var izmantot kopīgām spēlēm un sarunām, iesākto darbu veikšanai. Pl.9 visa skola kopīgi iesāk dienu – mēs dziedam, lasām vai rakstām, veicam kādu kustību vai kritiskās domāšanas uzdevumu un uzzinām, kas plānots. No pl.9:30-14.45 trīs darba cēlienos notiek mācību process. Mācību plāns katrai nedēļai tiek plānots starpdisdiplināri saistot 3-5 mācību priekšmetus. Tā mums izdodas mācību tēmas kopā ar bērniem piedzīvot dziļāk un ar lielāku interesi. Skolēniem ir iespēja mācīties savā tempā un pēc savām spējām, taču skolotāji spēj sniegt atbalstu katram skolēnam un organizēt diferencētu mācību darbu.

Starp darba cēlieniem skolēniem ir iespēja atpūsties, pavadīt laiku svaigā gaisā tuvējā parkā vai baudīt augļu pauzi, pusdienas un launagu, ko sarūpē mūsu skolas pavāre.

Sporta nodarbībām mēs izmantojam mums tuvumā esošo sporta zāli un Kronvalda parku.

Laikā no pl.15-16.00 skolēniem iespēja uzlabot savas prasmes individuālā darbā ar skolotājiem vai arī pabeigt iesāktos darbus, kā arī izmantot saviem pētījumiem un radošajam darbam skolas bibliotēku, laboratoriju, tehnoloģiju un mākslas telpu.

Mūsu skolēni vakara cēlienu pavada kopā ar ģimeni vai apmeklējot ārpusskolas aktivitātes. Skolēniem nav mājas darbi, bet vecāki un ģimene piedalās kopīgos pētījumos, projektos un atbalsta skolēnus viņu radošajā darbībā vai prasmju un zināšanu treniņā, kas nepieciešams katram bērnam individuāli.

17. marts , 2022 plkst. 13:37