Veiksmīga sadarbība ar vecākiem mums ir ļoti svarīga, jo mums ir viens un tas pats mērķis – “mūsu” bērnu attīstība. Mūsu skolā vecāki ir daļa no skolas kopienas un viņi palīdz veidot skolas ikdienu. Daudzi no vecākiem regulāri iesaistās skolas projektos un aktivitātēs kā eksperti. Tā ir iespēja vecākiem sajust skolas ikdienu un redzēt savus un citus bērnus dabībā.

Pieredze rāda, ka vecākiem ne vienmēr pietiek zināšanu un atbalsta no līdzcilvēkiem, bērna attīstības ceļā, tamdēl mēs ikdienā palīdzam ģimenēm atrast labākos risinājumus, lai kopīgi palīdzētu bērnam augt un mācīties.

Mēs sagaidām, ka Jūs kā vecāki ikdienā uzturat dzīvu kontaktu ar skolu un skolotājiem, lai jūs būtu zinoši par bērna sasniegumiem. Tāpat mums ir svarīga Jūsu vēlme palīdzēt bērnam jautājumos, kur viņam nepieciešams atbalsts. Tikai visu pušu iesaiste sniegs rezultātu bērna attīstībā! Tāpat mēs priecājamies par Jūsu profesionālo palīdzību un sadarbību skolas ikdienas darbībā būtiskos jautājumos.

Ikdienā mēs ar vecākiem pārsvarā sazināmies klātienē un jūs vienmēr esat laipni aicināti mūs apmeklēt un iepazīties ar bērna veikumu. Savukārt neklātienes saziņa ar skolu notiek e-pastā un pa tālruni. Reportāžu no mūsu ikdienas un svarīgāko informāciju vecāki saņem arī Whatsapp grupā.

17. marts , 2022 plkst. 16:08