Uzņemšanas noteikumi

Uzņemšana 1.klasē – lai pieteiktos mācībām 1.klasē Jums jānosūta elektronisks iesniegums uz skolas e-pastu bernumaja(at)gmail.com skolēna reģistrēšanai pretendentu sarakstā. Skolas direktore sazinās ar topošo pirmklasnieku vecākiem iepriekšējā mācību gada janvārī un vienojas par tikšanās laiku.

Topošajiem pirmklasniekiem tiek organizētas iepazīšanās dienas aprīlī un maijā, kad viņi pavada laiku kopā ar jau esošajiem skolēniem, lai septembrī ienāktu vidē, kura viņiem jau pazīstama.

Ja abas puses vienojas par turpmāku sadarbību, tiek slēgts līgums un vecāki/aizbildņi iesniedz bērna medicīnisko karti un dzimšanas apliecības kopiju.

Uzņemšana 2.-6.klasē – ja šajās klasēs ir brīvas vietas, vecāki/aizbildņi un direktore vienojas par tikšanās laiku. Ja vecāki izlēmuši par izglītības iestādes maiņu, bērns apmeklē vismaz 3-5 iepazīšanās dienas Rīgas Montessori sākumskolā, lai varam iepazīties un abpusēji izvērtēt vai skolas piedāvātā programma ir piemērota konkrētajam bērnam.

Ja abas puses vienojas par turpmāku sadarbību, tiek slēgts līgums un vecāki/aizbildņi iesniedz bērna dzimšanas apliecības kopiju. Pārējos dokumentus skola pieprasa no iepriekšējās mācību iestādes.

Vienas iepazīšanās dienas izmaksas Rīgas Montessori sākumskolā ir 15 EUR (ieskaitot ēdināšanu).

17. marts , 2022 plkst. 15:37