Iestāšanās maksa Rīgas Montessori sākumskolā – 300 EUR.

Mācību maksa mēnesī no septembra līdz maijam – 400 EUR. Ja attiecināms, mācību maksa tiek samazināta pašvaldības līdzfinansējuma apmērā. Par laika posmu no jūnija līdz augustam tiek piemerota mācību maksa – 200 EUR mēnesī. Mācību maksa ir nemainīga un netiek samazināta par laiku, kad bērns neapmeklē skolu.

Vecāki nemaksā papildus par pasākumiem, ekskursijām vai mācību materiāliem.

Ēdināšanas izmaksas – 4 EUR dienā (augļu pauze, pusdienas, launags). 1.-4.klases skolēni saņem Rīgas domes un valsts līdzfinansējumu 1.42 EUR dienā.

17. marts , 2022 plkst. 15:48