Montessori skola

Rīgas Montessori sākumskola ir akreditēta vispārējās izglītības iestāde, kura savu darbību uzsāka 2014.gada septembrī. Skolā darbojas 1.-6.klase. Skola ir atvērta no pl.8-18.

Montessori skolai var tikt pieteikti bērni, kuri pirms pamatizglītības apguves ir vismaz divus gadus apmeklējuši Montessori bērnu dārzu. Pieteikumus skolai pieņemam pa e-pastu vai apciemojot mūs klātienē.

Brīvība, pieredze, atbildība un sajūsma par vietu un laiku, kurā esam, ir mūsu pedagoģiskās koncepcijas pīlāri. Mērķis ir saprast katra bērna vienreizīgumu un pavadīt bērnus viņu attīstības un mācību ceļā. Tā bērnos veidojas veselīga pašapziņa, kura nemitīgo pārmaiņu pasaulē atvērs iespēju brīvai izaugsmei.

Vecumposmā no 6-12 gadiem bērniem ir īpaši liela interese par pieredzes gūšanu reālajā pasaulē, sirdsapziņu un morāli, tāpat bērni spēj daudz vairāk izzināt abstraktās lietas. Šī vecuma bērni izrāda īpašu vēlmi izzināt kopsakarības un meklēt un pētīt esības pamatus. Viņi no jauna sociālajā saskarsmē meklē izzināt “ļauno un labo”. Tāpēc skolā ir nodrošināta interdisciplināra mācīšanās dažādās sociālās formās un izmantojot reālus materiālus.

Interdisciplināra mācīšanās jaukta vecuma grupā

Pamatā ir dažādu sociālo formu interdisciplinārs darbs un mācīšanās izmantojot reālus materiālus. Patstāvības attīstīšana un labi paveikts darbs ir svarīgākie mūsu mērķi sākumskolā.

Bērni mācās jaukta vecuma grupās. Atbildību par 12-15 bērnu grupu ik dienas uzņemas divi pedagogi.

Praktiskā dzīve

Jau no mazotnes praktiskās dzīves iemaņas spēlē lielu lomu pilnvērtīgā ikdienā. Arī skolā bērniem ir iespēja daudz darboties praktiski organizējot savu ikdienu un piedaloties interešu kursos, praktikumos un projektos.

Tāpat vecāki, draugi un paziņas turpina bērniem dot iespēju viesoties viņu darba vietās. Neatkarīgi no vecuma grupas ik dienas skolēni var veidot savas interešu grupas un meklēt jaunas iespējas interesējošās jomās.

Skolas pašvērtējuma ziņojumu lasiet šeit: pasvertejuma-zinojums

 

25. augusts , 2015 plkst. 0:37