Montessori klubs Montessori bērnu mājā

Montessori klubs  ir interesentu un aktīvu pedagogu, vecāku grupa, kuri regulāri tiekas, lai papildinātu savas zināšanas un dalītos ar pieredzi.

 

2011.gadā notikušie Montessori kluba simpoziji:

1.simpozijs – Valodas materiāls. Latviešu valodas gramatikas apguve – vārdšķiras, pēc Montessori metodes. Darbs ar fermas materiālu.

2.simpozijs – Kosmiskās audzināšanas materiāls. Praktikums – Klusuma vingrinājumi (Gita Wolf un Anja Stoehr, Vācija)

2012.gadā notikušie  simpoziji:

3.simpozijs (marts) – Māksla, mūzika un deja

4.simpozijs – Valodas materiāls. Latviešu valodas gramatikas apguve – vārdšķiras, pēc Montessori metodes.

2013.gadā notikušie simpoziji:

5.simpozijs – M.Montessori universālais mācību plāns (Uwe Reyher, Vācija)

2014.gadā notikušie simpoziji:

6.simpozijs – M.Montessori universālais mācību plāns (Uwe Reyher, Vācija)

18. jūlijs , 2013 plkst. 15:27