“Mēs varam sākt ar jebkuru daļiņu, jo nav daļiņas, kurai nebūtu saistības ar lielo veselumu.

(M.Montessori)

Fizika un ķīmija Montessori pedagoģijā

š.g. 31.jūlijs-5.augusts

Semināra programma:

31.07. Zinātniskā metode un tās pielietojums

 • Semināra pārskats, kursa vadītāju sveiciens
 • Dabas zinātņu nozīme Montessori pedagoģijā un sabiedrībā
 • Sajūtu nozīme bērnībā un skolas vecumā
 • Zinātniskā metode – novērojumi, pētījumi, eksperimenti – diskusija
 • Matemātikas loma dabaszinībās
 • Mācību materiāli matemātisko funkciju apguvei
 • Dabas likumi : no formulējuma līdz formulai, piem. sviras likums
 • Debates – Kas ir fakti?
 • Kas ir mērīšana? Garuma mērīšana, laika mērīšana, tilpuma mērīšana, masas mērīšana, temperatūras mērīšana, spiediena mērīšana. Lineāla, pulksteņa, tilpuma mērītāja, svaru, termometra, barometra izgatavošana.
 • Kādi fenomeni agrāk un vēl šodien fascinē cilvēkus? Saules cikls, diena-nakts, kustība, magnētisms, vētra, zemestrīce, dzintars utt.
 • Jautājumi un atbildes

1.08. Daļiņas un spēks – no kā sastāv pasaule?

 • Kā mēs zinām, ka pastāv atomi?
 • Kādi elementi ir sastopami pasaulē? Agregātstāvokļi: gāzveida, šķidrs un ciets. Dažādu elementu apvienošanās.
 • Gāžu, šķidrumu, cietu ķermeņu īpašības: tilpums, forma, cietība, blīvums
 • Kā daļiņas turas kopā? Spēka ietekme.
 • Kādi spēki sastopami dabā? Gravitācija, magnētisms u.c.
 • Gāžu, šķidrumu, cietu ķermeņu struktūra un tās uzmaiņas
 • Īpašas vielas. Magnēti, dzintars, elektrība.
 • Praktiskie darbi: vielas un daļiņas (darbs ar mālu, agregātstāvokļa daļiņu modeļi, kristālu struktūra, tilpums, blīvums, temperatūras noteikšanai, eksperimenti elektrostatikā, citrona baterija, eksperimenti ar magnēti, kompasa izveide)
 • Elektromagnētiskais spēks un elektromagnētiskais lauks

2.08. Ūdens un dzīvība – ūdens planēta Zeme

 • Ko nozīmē “kosmiskā audzināšana” sākumskolā?
 • Iziešana – kā mūsu bērni kļūst patstāvīgi?
 • Stāsts par dzīvības izcelšanos
 • Ūdens planēta Zeme – kas ir apdzīvojama planēta?
 • Ūdens kā īpaša viela: šķīdinātājs, transportētājs, fotosintēzes gala produkts, ūdens anomālijas
 • Ūdens molekulas
 • Globālais ūdens cikls
 • Iztvaikošana, kondensācija, sasalšana, kušana
 • Spiediens un peldspēja
 • Praktiskie darbi “ūdens”: dzērieni, ūdens aprite smilšu kastē, maisījumu veidošana, ūdens nozīme dzīvībā, mazāko dzīvo organismu mikroskopēšana, ūdens fāžu pārējas, biškopība “Zemes bērna”projektā
 • Aktuāli: klimats un ūdens
 • Kas ir dzīvība no fizikas viedokļa?

3.08. “Kustību diena” – no paša mazākā līdz milzīgajam

 • Ko mēs zinām par Universu un kāpēc? Vai Zeme kustas un kā mēs to zinām?
 • Kustības likumi (inerce, Ņūtona aksioma, planētu kustība)
 • Gravitācija: brīvā krišana, planētu kustība kā krišana, ko rāda svari?
 • Kāpēc nekad nav miera? Kinētiskā enerģija, potenciālā enerģija, enerģijas taupīšana, siltums
 • Kā mēs zinām, ka Universs izplešas?
 • Optika: kas ir gaisma, no kurienes nāk gaisma, dažādas gaismas krāsas, liesmu nokrāsa
 • Elektromagnētiskais spektrs un astronomija
 • Kā mēs redzam? Eksperimenti ar gaismu (gaismas izplatīšanās, atspulgs), kā fukcionē redze (laušana, lēca), kāpēc lapas ir zaļas (absorbēšana, gaismas krāsas)

4.08.Ķīmija I (programma tiek sastādīta)

 • No kāda vecuma sākumskolā bērni apgūst ķīmiju un ar ko ķīmija atšķiras no fizikas?

5.08.Ķīmija II (programmas tiek sastādīta)

 

Semināru vada:

* Dr. Sylvia Schikora: fizikas un ekonomikas doktore, promocijas darbs eksperimentālfizikā un daudzi pētījumi par haotiskajām sistēmām, optiku un cieto ķermeņu fiziku. No 2013.gada fizikas docente Humbolta Universitātē, Berlīnē. Papildus S.Schikora ir fizikas pasniedzēja Montessori vidusskolas klasēs, attīstījusi jaunus matemātikas mācību materiālus.

*Dr.Gawan Muehl: bioģeoķīmijas doktors, bioģeoķīmiskie pētījumi dārzu iekārtošanā un izveidē. No 2012.gada grupu vadītājs un dabaszinību skolotājs pamatskolā un vidussskolā. no 2014.gada BerlMont docents.

*Valters Bogorads: ķīmijas maģistrs, pētījumi “Bioloģiski aktīvo savienojumu saturs rudzu graudos un to pārstrādes produktos” un  “Hromatogrāfijas metodes izstrāde un validācija bromheksīna piemaisījumu noteikšanai Bromheksīna sīrupā ar augsti efektīvo šķidruma hromatogrāfijas metodi”. GRINDEX analītiskais ķīmiķis. “Jauno ķīmiķu” skolas vadītājs.

Organizācija: Biedrība Montessori bērnu māja

Atbalstītāji: Inovatīvas izglītības fonds, BerlMont (Berlīnes Montessori tālākizglītības institūts)

Kursa valoda: latviešu, vācu, angļu (ar tulkojumu latviešu valodā)

Vieta: Pulkveža Brieža iela 4-2, Rīga

Laiks: 9.00-17.00

Izmaksas: 150,00 eiro personai.

Līdzi ņemami: maiņas apavi

Pieteikšanās un jautājumi: bernumaja@gmail.com; Tel.: +371-26161755

 

 

29. marts , 2017 plkst. 14:56