2.starptautiskais Montessori kurss Latvijā tiek organizēts ar mērķi esošo un topošo Montessori skolu skolotājiem iegūt starptautiskajam standartam atbilstošu izglītību, kā arī sākumskolu skolotājiem un citiem interesentiem paaugstināt kvalifikāciju sekmīga caurviju prasmēs balstīta vispārējās izglītības satura ieviešanai un realizēšanai jebkurā skolā.

Šis kurss laika posmā no 2018.gada februāra līdz 2021.gada maijam dos iespēju interesentiem iegūt izglītību sākumskolas praksei, kuras pamatā ir M.Montessori kosmiskās audzināšanas modelis

Kurss ietver 10 apmācību blokus – bioloģiju, ģeogrāfiju, ģeometriju, matemātiku, vēsturi, mākslu, kustību un mūziku, fiziku un ķīmiju, latviešu valodu, svešvaloda –  un ir analogs M+ diplomkursu saturam, kuri no 2009.gada Eiropā tiek organizēti kā papildinājums un praktiskas pieredzes kurss tradicionālajam Montessori diplomkursam. Sākumskolu skolotājiem papildus starptautiskajai apliecībai tiks izsniegta arī apliecība par A programmas kursa apguvi.

Latvijā kursa organizēšanu veiks Berlīnes Montessori institūts sadarbībā ar Hamburgas, Regensburgas, Vīnes, Vīsbādenes, Zelhemas un Cīrihes M+ centriem un Inovatīvas izglītības fondu, kā arī biedrību “Montessori bērnu māja”.

 

” Mācīt detaļas nozīmē radīt apjukumu. Taču izzinot lietu kopsakarības, mēs gūstam izpratni.” (M.Montessori)

Kosmiskā audzināšana ir viengabalaina izglītības koncepcija, kuru M.Montessori pirmo reizi drosmīgi piedāvāja jaunai un laikmetīgai izglītībai jau 1935.gadā Londonā. No tās izriet, ka bērni vecumā no sešiem līdz divpadsmit gadiem meklē ne tikai atklāt apkārt esošo pasauli, bet, pirmkārt, to izprast. Tādēļ mēs nedrīkstam bērniem piedāvāt dalītu mācību saturu. Ar interdisciplināru mācību koncepciju mēs dodam bērniem iespēju soli pa solim iegūt daudzpusīgu priekšstatu par dabu, kultūru, sociālās dzīves norisēm un izejot no “lielajiem stāstiem” bērni var iepazīt Visumu visās tā fasetēs.

M.Montessori zinātniski izstrādātais pieredzes skolas modelis ir nedalāmi saistīts ar mūsdienu vadošā neirobiologa Geralda Hutera (Gerald Hueter) uzskatu, ka bērniem un jauniešiem vajadzīga pašnoteikta un uz pieredzi balstīta mācīšanās, kurā ievērotas psiholoģiskās un neirobioloģiskās pamatnostādnes.

Šis Montessori kurss ir tālākapmācība angažētām personībām, kuras vēlas realizēt M.Montessori kosmiskās audzināšanas koncepciju un pieņemt mūsu gadsimta piedāvātās iespējas un izaicinājumus, aktīvi izmantojot tos ikdienas kopā ar bērniem.

– kursu saturs ir, galvenokārt, paredzēts darbam 1.-6.klasē, lai gan daļa saturiskā materiāla pielietojama arī 7.-10.klasē;

– kursa pamats ir M.Montessori universālo mācību plānu realizēt caur kosmiskās audzināšanas prizmu.

 

Docentes un docenti: Kate Pelēce / Rīga; Uwe Reyher / Berlīne; Dr. Ingolf Triebener / Berlīne; Gawan Muehl/Berlīne; Manuela Bucholz / Berlīne;  Lilita Andrusa / Rīga;  Anika Albrecht / Berlīne;  Ede Schauer / Rīga; Natalia de Olavarrietta / Berlīne; Dr.Sylvia Schikora / Berlīne; Pārsla Rutkovska / Rīga u.c.

Kursā apkopota docentu iegūtā teorētiskā un praktiskā pieredze AMI kursos Minhenē, Bergamo un Baldegā, ASV, kā arī M+ kursā Eiropā.

 

Kursu sākums: kurss ir sācies 2018.gada februārī, taču Jūs varat pieteikties arī uz atsevišķiem moduļiem

Kursu norises moduļi:

Apmācība tiks organizēta 10 blokos: bioloģija, ģeogrāfija, ģeometrija, matemātika, vēsture, māksla, mūzika, fizika un ķīmija, latviešu valoda, svešvaloda . Katra bloka apmācību ilgums sastāda 2-4 apmācību moduļus (reizes). Dalībniekam ir iespēja piedalīties visu vai atsevišķu bloku apguvē. Atkarībā no dalībnieku intereses tuvākajā laikā tiks izziņota bloku apguves secība. Vienu reizi katru gadu – vasarās, kursi tiek organizēti apvienojot 3 apmācību blokus vienā nedēļā (proti, 6 dienas pēc kārtas).

Prakses modulis – visu kursa moduļu klausītājiem organizējams individuāli

 

Kursu norises datumi un laiki:

(piektdienās kursi notiek no pl.16-21, sestdienās no pl.9-17)

23.-24. februāris 2018, Ievadmodulis – Lielie stāsti Montessori pedagoģijā, kosmiskās audzināšanas modelis

2.modulis 27.-28.aprīlis 2018, Matemātika

3.modulis 8.-9.jūnijs 2018, Matemātika

4./5./6. modulis, vasaras seminārs 6.–12.augusts 2018, (pl.9.00-17.00) Mūzika

7. modulis 19.-20. oktobris 2018, Matemātika

8. modulis 30.novembris – 1.decembris 2018, Matemātika

 

9.modulis 1.-2. februāris 2019, Matemātika

10.modulis 12.-13.aprīlis 2019, Pieredzes apmaiņa Vācijā

11.modulis 7.-8.jūnijs 2019, Bioloģija

12./13./14. modulis, vasaras seminārs 29.jūlijs–3.augusts 2019, (pl.9.00-17.00) Ģeogrāfija, vēsture

Prakses modulis – organizējams individuāli

15. modulis 18.-19. oktobris 2019, Bioloģija

16.modulis 13.-14.decembris 2019, Valoda

 

17.modulis februāris 2020, Valoda

18.modulis aprīlis 2020, Svešvaloda

19.modulis jūnijs 2020, Svešvaloda

20./21./22. modulis, vasaras seminārs augusts 2020, (pl.9.00-17.00) Fizika

Prakses modulis – organizējams individuāli

23. modulis oktobris 2020, Ķīmija

24.modulis decembris 2020, Māksla

 

25.modulis februāris 2021, Māksla

26.modulis aprīlis 2021, noslēgums un diploma pasniegšana.

 

Kursu maksa: 60,- EUR par moduli (reizi)

Vadība: Kate Pelēce / Rīga; Uwe Reyher / Berlīne

Organizācija: Inovatīvas izglītības fonds un Berlīnes Montessori institūts

Atbalstītāji: Vācijas, Šveices, Austrijas, Holandes Montessori asociācijas, Montessori materiālu ražotājs Nienhuis

Kursa darba valodas: latviešu, vācu, angļu (ar tulkojumu latviešu valodā)

Vieta: Pulkveža Brieža iela 4, Rīga un izbraukuma semināri vasarās, pieredzes apmaiņas brauciens uz Berlīni

Laiks: nedēļas nogales (piektdiena, sestdiena) un vasaras semināri, no pl. 9.00 līdz pl. 19.00, kopā 29 mācību moduļi, 956 akadēmiskās stundas

Izglītības dokuments: starptautisks diploms Montessori pedagoģijā (vecumposmam no 6-12 gadiem), A programmas kursu apguves apliecība par katru apgūtu moduli.

 

Pieteikšanās un jautājumi:

Pieteikumā brīvā formā, lūdzu, norādiet moduļus, kuri Jūs interesē vai arī dalību visā kursā.

Sekretariāts Rīgā: bernumaja[et]gmail.com; Tel.: +371-26161755

Sekretariāts Berlīnē: info[et]berlmont.de; Tel.: +49(0)30-67820389

 

2. jūlijs , 2017 plkst. 16:09