foto-majaslapa1

 

1.Starptautiskais Montessori kurss Latvijā tiek organizēts ar mērķi arī Baltijas telpā esošo un topošo Montessori skolu skolotājiem iegūt starptautiskajam standartam atbilstošu izglītību. Šis kurss laika posmā no 2014.gada aprīļa līdz 2017.gada decembrim dos iespēju interesentiem iegūt izglītību Montessori skolas praksei, kuras pamatā ir M.Montessori kosmiskās audzināšanas modelis.

Kurss ietver 8 lielos apmācību blokus – bioloģiju, ģeogrāfiju, ģeometriju, matemātiku, vēsturi, mākslu, kustību un mūziku, fiziku un ķīmiju, valodu –  un ir analogs M+ diplomkursu saturam, kuri no 2009.gada Eiropā tiek organizēti kā papildinājums un praktiskas pieredzes kurss tradicionālajam Montessori diplomkursam.

Latvijā kursa organizēšanu veiks Berlīnes Montessori institūts sadarbībā ar Hamburgas, Regensburgas, Vīnes, Vīsbādenes, Zelhemas un Cīrihes M+ centriem un Inovatīvas izglītības fondu, kā arī biedrību “Montessori bērnu māja”.

 

 

” Mācīt detaļas nozīmē radīt apjukumu. Taču izzinot lietu kopsakarības, mēs gūstam izpratni.” (M.Montessori)

Kosmiskā audzināšana ir viengabalaina izglītības koncepcija, kuru M.Montessori pirmo reizi drosmīgi piedāvāja jaunai un laikmetīgai izglītībai jau 1935.gadā Londonā. No tās izriet, ka bērni vecumā no sešiem līdz divpadsmit gadiem meklē ne tikai atklāt apkārt esošo pasauli, bet, pirmkārt, to izprast. Tādēļ mēs nedrīkstam bērniem piedāvāt dalītu mācību saturu. Ar interdisciplināru mācību koncepciju mēs dodam bērniem iespēju soli pa solim iegūt daudzpusīgu priekšstatu par dabu, kultūru, sociālās dzīves norisēm un izejot no “lielajiem stāstiem” bērni var iepazīt Visumu visās tā fasetēs.

M.Montessori zinātniski izstrādātais pieredzes skolas modelis ir nedalāmi saistīts ar mūsdienu vadošā neirobiologa Geralda Hutera (Gerald Hueter) uzskatu, ka bērniem un jauniešiem vajadzīga pašnoteikta un uz pieredzi balstīta mācīšanās, kurā ievērotas psiholoģiskās un neirobioloģiskās pamatnostādnes.

 

 

Šis Montessori kurss ir tālākapmācība angažētām personībām, kuras vēlas realizēt M.Montessori kosmiskās audzināšanas koncepciju un pieņemt mūsu gadsimta piedāvātās iespējas un izaicinājumus, aktīvi izmantojot tos ikdienas kopā ar bērniem.

– kursu saturs ir, galvenokārt, paredzēts darbam 1.-6.klasē, lai gan daļa saturiskā materiāla pielietojama arī 7.-10.klasē;

– ar M+ kursa izveidi pēc vairāk kā 50 gadiem ir izveidots jauns un starptautisks apmācību modelis Montessori pedagogiem;

– kursa pamats ir M.Montessori universālo mācību plānu realizēt caur kosmiskās audzināšanas prizmu.

 

Docentes un docenti: Kate Pelēce / Rīga; Uwe Reyher / Berlīne; Dr. Ingolf Triebener / Berlīne; Manuela Bucholz / Berlīne; Dr. Ralf Boldt / Gustrova; Lilita Andrusa / Rīga; Anke Rehnert / Berlīne; Anika Albrecht / Berlīne; Rudīte Voloha / Rīga; Natalia de Olavarrietta / Berlīne; Simone Just / Berlīne; Pārsla Rutkovska / Rīga u.c.

Kursā apkopota docentu iegūtā teorētiskā un praktiskā pieredze AMI kursos Minhenē, Bergamo un Baldegā, ASV, kā arī M+ kursā Eiropā.

 

 

Kursu norises datumi

Ievadmodulis 26.-27. aprīlis 2014, pl.9.00-19.00 – 1. Starptautiskais Montessori simpozijs

1./2./3. modulis: vasaras seminārs: 28.jūlijs–3.augusts 2014, P-Sv.: pl.9.00-19.00

4. modulis 13.-14. septembris 2014, pl.9.00-19.00

5. modulis 22.-23. novembris 2014, pl.9.00-19.00

 

6. modulis 28. februāris-1. marts 2015, pl.9.00-19.00

7. modulis 18.-19. aprīlis 2015, pl.9.00-19.00

8. modulis 6.-7. jūnijs 2015, pl.9.00-19.00

9./10./11. modulis: vasaras seminārs27. jūlijs-2. augusts 2015, P-Sv.: pl.9.00-19.00

Prakses modulis – organizējams individuāli

12. modulis 10.-11. oktobris 2015, pl.9.00-19.00

13. modulis 5.-6. decembris 2015, pl.9.00-19.00

 

14. modulis 30.-31. janvāris 2016, pl.9.00-19.00

15. modulis 5.-6. marts 2016, pl.9.00-19.00

16. modulis 7.-8. maijs 2016, pl.9.00-19.00

17. modulis 2.-3. jūlijs 2016, pl.9.00-19.00

18./19./20. modulis: vasaras seminārs: 1.-6. augusts 2016, P-Sv.: pl.9.00-19.00

Prakses modulis – organizējams individuāli

21. modulis 17.-18.septembris 2016, pl.9.00-19.00

22. modulis 3.-4. decembris 2016, pl.9.00-19.00

 

23. modulis 4.-5. februāris 2017, pl.9.00-19.00

24. modulis 8.-9. aprīlis 2017, pl.9.00-19.00

25. modulis 3.-4. jūnijs 2017, pl.9.00-19.00

26./27./28. modulis vasaras seminārs: 31. jūlijs-6. augusts 2017, P-Sv.: pl.9.00-19.00

Prakses modulis – organizējams individuāli

29. modulis 7.-8. oktobris 2017, pl.9.00-19.00

30. modulis 2.-3. decembris 2017, pl.9.00-19.00,  noslēgums un diploma pasniegšana.

 

 

Vadība: Kate Pelēce / Rīga; Uwe Reyher / Berlīne

Organizācija: Inovatīvas izglītības fonds un Berlīnes Montessori institūts

Atbalstītāji: Vācijas, Šveices, Austrijas, Holandes Montessori asociācijas, Montessori materiālu ražotājs Nienhuis

Kursa darba valodas: latviešu, vācu, angļu (ar tulkojumu latviešu valodā)

Vieta: Pulkveža Brieža iela 4, Rīga un izbraukuma semināri vasarās

Laiks: nedēļas nogales un vasaras semināri, no pl. 9.00 līdz pl. 19.00, kopā 30 mācību moduļi, 956 akadēmiskās stundas

Izglītības dokuments: starptautisks diploms Montessori pedagoģijā (vecumposmam no 6-12 gadiem)

 

Pieteikšanās un jautājumi:

Sekretariāts Rīgā: bernumaja[et]gmail.com; Tel.: +371-26161755

Sekretariāts Berlīnē: info[et]berlmont.de; Tel.: +49(0)30-67820389

 

 

 

28. novembris , 2013 plkst. 14:35