vecaku-iniciativa

Cieša vecāku un pedagogu sadarbība var nodrošināt pilnvērtīgāku bērna attīstību. Tam nepieciešama arī vienota vecāku un skolas pamatnostāja pret bērnu un un mācīšanos. Ja vecāku un pedagogu domas šajos jautājumos atšķiras, bērna attīstības un mācīšanās procesi ir traucēti. Vecāku līdzdalība un ieinteresētība ir mūsu pedagoģiskās koncepcijas būtisks priekšnoteikums. Un tas ietver gan abstraktu, gan tiešu vecāku klātbūtni mūsu ikdienā.

Mēs sagaidām no vecākiem

* uzticēšanos mūsu pedagoģiskajai koncepcijai un pedagogiem;

* mūsu kopīgo tikšanos nozīmību un sarunu vērā ņemšanu;

* ieinteresētību sava bērna attīstībā, primārās prevencijas pasākumu veikšanā un savlaicīgā, atklātā problēmu un jautājumu risināšanā.

 

Mūsu skolā vecāku iniciatīvai ir īpaša loma. Viņi dod mums iespējas un piedāvājumus atpūtai, izbraukumiem, iepriecina bērnus ar pašu sagatavotiem priekšnesumiem vai organizētām nodarbībām skolā vai darba vietās.

Īpaši mēs esam pateicīgi par to vecāku un vecvecāku devumu, kuri ikdienā mums sniedz emocionālu atbalstu, savu profesionālo palīdzību, palīdz ar mācību materiālu un iekārtu iegādi.

Iespēja līdzdarboties vecākiem

* atbalsts pasākumu organizēšanā, svētku un pasākumu norisē;

* palīdzība tehniskos darbos (mācību materiālu, mēbeļu labošanā u.c.);

* palīdzība dažādu pārvaldes procesu organizēšanā;

* piedāvājums bērnu iepazīstināšanai ar dažādu profesionālo pieredzi, hobijiem, darba vietas apmeklēšana;

* atbalsts mācību materiālu bāzes paplašināšanā.

 

 

 

19. jūlijs , 2013 plkst. 13:14