Sagatavotā vide Montessori bērnu mājā

“Sagatavotā vide” ir tas, ko bērni pie mums atrod un izmanto savas attīstības un zināšanu pamatu izveidei. Tam pieskaitāmi materiāli, īpaši izglītoti pedagogi, kā arī laika un organizatoriskā struktūra.

Pie bērnu mājas un skolas mācību telpām pieskaitāmas grupu telpas, darbnīcas, laboratorijas, pieejamie vides resursi brīvā dabā un pilsētvide. Pedagogi dod bērnam tikai impulsu jaunām darbībām, taču labi sagatavots pedagogs ir priekšnoteikums paša bērna vadītam mācību procesam un bērnā esošā potenciāla attīstībai.

Materiāli

Klasiskie Montessori materiāli, kurus pie mums lieto bērni ir:

  • sajūtu materiāls;
  • valodas materiāls;
  • materiāls dažādām zinātnēm: matemātika, ģeometrija, bioloģija, ģeogrāfija, vēsture, mūzika, māksla, fizika un ķīmija;
  • praktiskās dzīves materiāls;
  • materiāls radošām nodarbēm un eksperimentiem.

Papildus Montessori materiāliem bērni var izmantot grāmatas, informācijas tehnoloģiju ierīces, bibliotēku, citas tehniskas ierīces pētījumiem dabaszzinātņu jomā, kā arī rokdarbu un mākslas materiālus.

Iedvesma

Mācību un attīstošo materiālu pedagogi prezentē bērniem individuāli vai grupās. Visi materiāli ir veidoti tā, lai tie mudina bērnos vēlmi izzināt un mācīties ko jaunu. Ar materiāla palīdzību bērni paši atrod apgalvojumus un piedzīvoto var izteikt vārdos, kā piemēram, izmantojot Pitagora tāfeli bērni sensori atklāj un izsaka vārdos Pitagora teorēmu – hipotenūzas kvadrāts ir ekvivalents katešu kvadrātu summai. Līdz ar to mācīšanās ir sajūtu vadīts process un tāpēc ir iespējama patstāvīga un ilgstoša zinātkāre un mācīšanās.

Pie mums arī eksperti, vecāki, radinieki, draugi un nozaru speciālisti piedāvā savas zināšanas un prasmes, lai bērniem dotu iespēju pašiem pamēģināt reālas lietas. Šāda lietu izzināšana vienmēr iedvesmo bērnus jauniem un tālākiem pētījumiem.

Noteikta kārtība

Visi materiāli ir īpaši izkārtoti. Svarīgākie materiāli ir tematiski sistematizēti atvērtos plauktos bērniem sasniedzamā augstumā un zināmā secībā – no vienkāršā uz sarežģīto un no konkrētā uz abstrakto. Šādā struktūrā bērniem ir iespēja pašiem patstāvīgi organizēt savu mācību saturu.

Bērni paši var izvēlēties arī vietu, kur vēlas darboties – pie galda, uz paklāja, atpūtas stūrītī, pie eksperimentu galda, ārpus mācību telpām. Satikšanās vieta spēlēm, sarunām, dziesmām un kopīgām lielākas grupas nodarbēm ir mūsu lielie paklāji.

 

17. jūlijs , 2013 plkst. 17:21