Marija Montessori svarīgāko bērna vajadzību no pedagoga iekļāvusi tikai vienā teikumā: “Palīdzi man pašam to paveikt!” un tas ir kļuvis visā pasaulē par šīs pedagoģijas moto. Tas uzliek par pienākumu pedagogam pavadīt bērnu viņa neatkārtojamā attīstības ceļā un dot bērnam iespēju  sekot viņa individuālajam plānam.

Pedagogs

Bērnus un jauniešus motivē viņu mācīšanās un darba sekmes un viņiem nav vajadzīgs cits vērtējums. Iejaukšanās paša bērna kontrolētā un vadītā saiknē ar pasauli var tikai kavēt attīstību un līdz ar to arī sekmes. Montessori pedagogs piedāvā palīdzību un atbalstu pēc bērna paša izteiktas vai pieaugušā novērotas vajadzības.

Pedagogi novēro un dokumentē bērna attīstību un mācību gaitu. Viņi ir aktīvi tad, kad palīdzība patiešām ir vajadzīga un viņi “atkāpjas”, kad bērns pats var veikt uzdevumu. Bērns netiek traucēts, arī tad, ja ir kļūdījies, atpūšas vai vēro citus darbojamies. Pedagogs ir vienmēr un uzreiz pieejams, ja bērnam ir radušies jautājumi. Mierīga pedagoga klātbūtne dod drošību bērniem.

Pozitīva un pasīva pamatnostāja

Pedagoga attieksme pret bērniem vienmēr ir pozitīva. Bērnam pieder izvēle un pirmā vieta un pedagogs tikai seko šim plānam un atbalsta to. Pedagogs bērna labā atsakās no savas aktivitātes, norādījumiem, komentāriem.

Pedagogs kļūst pasīvs, lai bērns varētu kļūt aktīvs. Viņš dod brīvību bērniem, jo nav lielāka ļaunuma par pieaugušo, kurš nomāc bērna personību un ar savu pārākumu stājas cīņā pret bērnu. Šeit ir runa par pieaugušā attieksmi pret bērnu un par pēc iespējas mazāku iejaukšanos bērna attīstības plānā. Bērnam ir jāpalīdz tikai tik daudz, cik palīdzības nepieciešams, jo pārmērīga palīdzība bērnam tikai traucē.

Novērojumi un attīstības dokumentācija

Mācīšanās ir ļoti individuāls process visā dzīves garumā un ietver cilvēka fizisko, psihisko, sociālo un intelektuālo attīstību. Lai izsekotu attīstībai mēs dokumentējam bērna mācību procesu rakstiskā formā. Tas ir liels izaicinājums pedagoga spējai novērot, kompetencei un brīvībai, kā arī tās radītajām robežām. Šie bērna attīstības, mācīšanās un spēļu procesu novērojumi ir pamats mūsu sarunām ar vecākiem.

Attīstības dokumentācijas bērnu mājā

Bērnu mājā šajā dokumentācijā iekļauti novērojumi par bērna valodu, motoriku, kognitīvo spēju attīstību, sociālajām iemaņām. Novērojumi tiek veikti ikdienā un tie kalpo arī kā pamatkonsekvences tālākam darbam ar bērnu, plūstošai pārejai uz skolu, kā arī vecāku sarunām.

Kopīgi ar bērniem mēs veidojam bērnu darbu un veikto uzdevumu portfolio. Tajā var atrast zīmējumus, pašu veidotas grāmatiņas par dažādām matemātikas un dabaszinību tēmām, pirmo izlasīto un uzrakstīto vārdu burtnīciņas, kā arī jau lielākus pašsacerētus un paveiktus projekta darbus.

19. jūlijs , 2013 plkst. 13:12