Jaukta vecuma grupas Montessori bērnu mājā

Marija Montessori novēroja, ka bērni, kuri darbojušies jaukta vecumā grupās, ir ļoti komunikabli, sociāli aktīvi un atbildīgi cilvēki. Jo tikai dažāda vecuma bērniem esot kopā, pastāv iespēja vienam no otra tik daudz mācīties.

Viņi vienmēr piedzīvo ko jaunu un līdz ar to meklē kā rīkoties dažādās situācijās. Bērni nav koncentrējušies tikai vienai lomai un tas noder viņu personības veidošanā. Tiekšanās augu dienu būt pirmajam un konkurence vienaudžu starpā sarūk, nav tik izteiktas vecuma posmam raksturīgās problēmas.

Visam ir savs laiks

Ar plūstošu pāreju no bērnu mājas uz skolu, mēs, līdz ar skolas atvēršanu, ievērosim katra bērna vajadzības uzsākot skolas gaitas. Topošie skolēni varēs ielūkoties skolas ikdienā jau no pavasara. Bērni varēs saglabāt savu individuālo attīstības un mācību procesa tempu. Pedagogi tamdēļ vēro un analizē bērna sasniegumus un mācību procesu. Tas sniedz iespēju mācīties pie mums arī apdāvinātiem bērniem, bērniem ar īpašām vajadzībām un bērniem, kuri runā tikai svešvalodās.

Svarīga mācību procesā ir pedagogu tālākizglītība, kā arī vecāku iesaistīšanās. Tā mēs kopā varam vieglāk saprast ceļu, kurš atbilst bērna interesēm.

 

17. jūlijs , 2013 plkst. 19:50