Inklūzija

Katrs cilvēks ir vienreizējs un tas ir pamats, lai priecātos par dzīvi. Mēs gribam šo daudzveidību piedzīvot esot kopā. Inklūzija (ietveršana, ieslēgšana) ir kas daudz vairāk kā citādo integrēšana grupā. Tas ir JĀ dažādībai.

Katram no mums ir savas stiprās un vājās puses. Mēs ticam bez izņēmuma visiem bērniem, ka viņi grib un var mācīties. Mūsu uzdevums kā bērnu mājai un skolai ir atrast ceļu kā šo vēlmi bērnos atbalstīt.

Ideja – būt par bērnu māju un skolu visiem bērniem – tātad realizēt inklūzijas konceptu ikdienā – pavada mūs un motivē jau no Biedrības “Montessori bērnu māja” dibināšanas 2003.gadā. Mēs ikdienā sadarbojamies ar dažādu nozaru speciālistiem, dodamies pieredzes apmaiņā uz ārvalstīm un vienmēr mācāmies tālāk.

Vairākums pedagogu bērnus pazīst jau no mazotnes – pat no pirmajiem dzīves mēnešiem. Tas ir tāpēc, ka mums ir daudz ģimeņu ar vairākiem bērniem un ikdienā, kā arī mūsu rīkotajās aktivitātēs, bieži satiekam mazākos brāļus un māsas, kuri darbojas līdzi. Tā bērnu mājas vide un cilvēki bērnam kļūst pazīstami jau no mazotnes.

 

Ikdienā bērni gandrīz astoņas stundas pavada dažāda veida nodarbēs. Mēs esam kopā ar speciālistiem mūzikā, mākslā, sportā un logopēdijā. Taču bērniem atliek arī pietiekoši laika brīvām nodarbēm un atpūtai pēcpusdienās.

Katra grupa vienmēr ir nodrošināta ar diviem pedagogiem un brīvā darba laikā vēl ar trešo pedagogu, lai būtu iespēja atbalstīt katru bērnu viņa individuālajā darbā. Arī pieredzes apmaiņas studenti un praktikanti ir vienmēr gaidīti pie mums, iepriekš piesakot savu hospitāciju. Ikdienā bieži bērni dodas izbraukumos un atpūtā ārpus bērnu mājas un skolas telpām.

 

Vecāki ir mūsu koncepcijas svarīga sastāvdaļa. Viņi nāk ar savu piedāvājumu ikdienas un īpaši Adventa laika nodarbībām, palīdz plānot nometnes un citas aktivitātes, ikdienā palīdz ar idejām, materiālās bāzes paplašināšanu.

Mums tuvumā esošajā Kronvalda parkā mēs ik dienas varam vērot dabas norises, organizējot gan tematiskas pastaigas, gan atpūtu, kas palīdz īpašā veidā stiprināt bērnu personīgās kompetences (pašuzticēšanās, savu spēju apzināšana, radošums) un sociālās spējas (patstāvību, atbildību par mazākajiem un vidi, dabisko robežu ievērošanu uz ielas un parkā, attīstīt sabiedriskumu). Rīgas centrā izvietotie muzeji mums ikdienas piedāvā iespēju sekot līdzi jaunākajām norisēm, dibināt kontaktus ar līdzcilvēkiem, satikt jaunus draugus. Īpašs veids kā kā varam mācīties ir iespēja plānot pirkumus, iet uz veikalu, piedalīties darbos, kas nepieciešami bērnu mājas labiekārtošanā un remontā.

 

 

17. jūlijs , 2013 plkst. 19:03