Montessori koncepcija

Itāļu ārstes un pedagoģes Marijas Montessori idejas ir mūsu pedagoģiskās koncepcijas pamats – no bērnu mājas līdz skolas beigšanai. Mācīšanās – jeb precīzāk lietu izziņa – ir plūstošs un katram cilvēkam vienreizējs process visas dzīves garumā. Mēs pavadām bērnus un jauniešus viņu individuālajā ceļā. Mēs atbalstām viņu attīstību, lai viņi taptu par atbildīgām un pašapzinīgām personībām. Tāpēc mēs savā ikdienā blakus valstī noteiktajām pirmsskolas un sākumskolas vadlīnijām realizējam Montessori universālo mācību plānu.

29. jūnijs , 2019 plkst. 0:00