svesvalodas

Mēs domājam, ka bērnam citas valodas jādzird ikdienā un valodas jāapgūst dabiski.

Jau bērnu mājā mēs izdzirdam dažādas valodas, kurās runā paši bērni. Vienu reizi nedēļā brīvā darba laikā integrēti mēs iepazīstam angļu valodu, taču, ja bērns jau pazīst skaitļus vai raksta – kādēļ gan mums neskaitīt angliski, krieviski, vāciski arī ikdienā? Turklāt bērniem ļoti patīk dziedāt citās valodās.
Līdz ar projektiem, kuru laikā pie mums ierodas ārvalstu speciālisti un praktikanti, mēs varam iepazīt citu valstu cilvēkus, kultūru un valodu.

20. jūlijs , 2013 plkst. 20:19