pieteiksanas

Jūsu pieteikums bērnu mājai tiek pieņemts pa e-pastu bernumaja@gmail.com. Pieteikumā lūdzam norādīt bērna vecumu un Jūsu koordinātes.
Nākamajam mācību gadam grupa tiek  nokomplektēta jau aprīlī. Uzņemto bērnu vecāki maijā tiek aicināti uz individuālu  sarunu.

Par brīvajām vietām mācību gada laikā, ziņojam vecākiem personīgi.

18. jūlijs , 2013 plkst. 7:51