grupas-personals

Bērnu mājas “Saules” un “Zemes” jaukta vecuma grupās ikdienas satiekas 24 bērni. Katrā grupā vienmēr ir divi pedagogi, bet rīta cēlienā brīvā darba laikā – trīs. Viens pedagogs ir ar pieredzi un izglītību inklūzijas darbā.

Pie mums vēl darbojas mākslas, mūzikas, sporta pedagogs un logopēds, kā arī angļu valodas pasniedzējs, kuri nodrošina, ka bērni saņem daudzveidīgu aktivitāšu klāstu.

18. jūlijs , 2013 plkst. 7:47