diena-bernu-maja

No apmēram trīs gadu vecuma bērns sāk apzināti darboties savas gribas vadīts. Šajā laikā visas līdz šīm absorbētās un zemapziņā saglabātās spējas tiek izmantotas jaunu struktūru veidošanai.

Lai šo procesu atbalstītu, bērnu mājā pieejamas praktiskās dzīves aktivitātes, kā arī klusuma un kustību vingrinājumi. Īpaši veidots sensorais materiāls dod iespēju bērnam gūt sajūtu pieredzi (piem.tauste, dzirde, smarža, garša, redze), izzināt lietu īpašības (piem. lielumu, smagumu, garumu, dziļumu), kā arī analizēt lietu sakarības (piem.pāri, kontrasti, pārejas).

Līdz ar to bērnos rodas jaunas sensibilitātes, kuras izpaužas kā: apbrīna par pasaules skaistumu un sevis kā kosmosa daļas apzināšanās; iegūto kustības un kārtības spēju pilnveidošana (matemātika) un valodas tālāka attīstība (rakstīšana, lasīšana); vairāk neatkarības un patstāvības; spēles un mācīšanās jaukta vecuma grupā.

Šajā vecumā bērni īpaši interesējas par svešvalodām, pedagogs arī ikdienas nodarbību laikā ar bērniem pārmaiņus runā angliski. Rīta apļa laikā vai mūzikas nodarbībās bērni dzied vai runā skaitāmpantus svešvalodās.

Tādēļ mūsu ikdienas ritms, telpu iekārtojums, spēļu un mācību materiāls ir pielāgots bērna vajadzībām.

                                                  Dienas plāns Montessori bērnu mājā

8-9

Ierašanās

8.30-10.30

Brīvais darbs, grupu aktivitātes/angļu valoda

10.30-11

Rīta aplis

11-13

Pastaiga, atpūta dabā

13-13.45

Pusdienas

14-16

Klusais laiks, atpūta , brīvais darbs atkarībā no bērna vecuma

16.-16.30

Launags

16.30-18

Pēcpusdienas nodarbības – sports, mūzika, māksla, tematiskās pēcpusdienas

18. jūlijs , 2013 plkst. 7:50