grupas-personals

Bērnu mājā darbojas viena jaukta vecuma (3-7 gadi) grupa.  Grupā vienmēr ir divi pedagogi, bet rīta cēlienā brīvā darba laikā – četri. Viens pedagogs ir ar pieredzi un izglītību inklūzijas darbā.

Mums ir plašas telpas, kuras visas ir atvērtas bērnu individuālam vai grupu darbam, ar iespēju nodrošināt bērnu brīvu darbošanos un kurā pedagogs ir palīgs un novērotājs.

Muzicēšana, mākslas un sporta aktivitātes, kā arī svešvalodu apguve notiek integrēti vai mazās grupās.

Papildus ar bērniem divas reizes nedēļā strādā logopēds.

18. jūlijs , 2013 plkst. 7:47