diena-bernu-maja

No apmēram trīs gadu vecuma bērns sāk apzināti darboties savas gribas vadīts. Šajā laikā visas līdz šīm absorbētās un zemapziņā saglabātās spējas tiek izmantotas jaunu struktūru veidošanai.

Lai šo procesu atbalstītu, bērnu mājā pieejamas praktiskās dzīves aktivitātes, kā arī klusuma un kustību vingrinājumi. Īpaši veidots sensorais materiāls dod iespēju bērnam gūt sajūtu pieredzi (piem.tauste, dzirde, smarža, garša, redze), izzināt lietu īpašības (piem. lielumu, smagumu, garumu, dziļumu), kā arī analizēt lietu sakarības (piem.pāri, kontrasti, pārejas). Noteikti šeit pieminama arī mūsu kopīgā dziedāšana un muzicēšana, kā arī aktivitātes lielās motorikas attīstībai.

Līdz ar to bērnos rodas jaunas sensibilitātes, kuras izpaužas kā: apbrīna par pasaules skaistumu un sevis kā kosmosa daļas apzināšanās; iegūto kustības un kārtības spēju pilnveidošana (matemātika) un valodas tālāka attīstība (rakstīšana, lasīšana); vairāk neatkarības un patstāvības; spēles un mācīšanās jaukta vecuma grupā.

Šajā vecumā bērni īpaši interesējas par svešvalodām, tādēļ integrēti ikdienā iekļaujam arī sarunu un mācīšanos svešvalodās.

Mūsu ikdienas ritms, telpu iekārtojums, spēļu un mācību materiāls ir pielāgots bērna vajadzībām, taču mums ir ļoti būtiski, ka bērns ik dienas ir pabijis ārā neatkarīgi no laika apstākļiem.

                                                  Dienas plāns Montessori bērnu mājā

Ierašanās
8.30-10.30 Brīvais darbs, grupu aktivitātes
10.30-11 Rīta aplis (integrēti ietverot muzicēšanu, svēsvalodas u.c.)
11-13 Pastaiga, atpūta dabā
13-13.45 Pusdienas
14-16 Klusais laiks, atpūta , brīvais darbs, grupu aktivitātes
16.-16.30 Launags
16.30-18 Pēcpusdienas nodarbības – radošas nodarbes, aktīva atpūta, muzicēšana, tematiskās pēcpusdienas

29. jūnijs , 2019 plkst. 0:28